Apply now
1-677-124-442277
10 Avenue of Moon, NY

โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์

สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

เลขที่ 189/17-18 หมู่ที่ 11 ถนนเทพประสิทธิ์ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

โทร. 0-3841-2118  โทรสาร. 0-3841-2118

E – mail : aksornthepprasitschool@gmail.com